Minden elemekből épül fel, legyen az látható vagy láthatatlan – ez az alapja a klasszikus filozófiáknak. Ez a fajta megközelítés segíti az univerzumban való eligazodást és a megértést, hiszen leegyszerűsíti és kategorizálja a világunkat. Az általános elemteóriák négy őselemet említenek (tűz, föld, levegő, víz).

Önismereti foglalkozások
művészetterápiás eszközökkel

A négy elem az élet alapja fizikai, biológiai és lelki oldalról egyaránt. Minden elemnek megvan a többitől jól elkülöníthető tulajdonsághalmaza, amely pozitív és negatív minőségeket egyaránt tartalmaz. Igen gazdag szimbólumrendszere van, amelyek hatással vannak ránk. A foglalkozások során megtanuljuk ezeket felismerni, és megismerhetjük a hozzájuk való viszonyunkat. Ennek jegyében tartok zárt kiscsoportos művészetterápiás foglalkozásokat. A csoport zártsága azt jelenti, hogy az első foglalkozás után a folyamatba új tagok nem kapcsolódhatnak be. A csoport létszáma a jelentkezőktől függ, de maximum 6 fő.

NINCS SEMMILYEN MŰVÉSZETI ELŐKÉPZETTSÉGEM.
JELENTKEZHETEK?

A csoporton való részvételhez nem kell semmilyen művészi elhivatottság, előképzettség vagy tehetség, mert nem az elkészült produktum esztétikai minősége, hanem maga az alkotói tevékenység határozza meg a lényegét az egész folyamatnak! A foglalkozások célja a kikapcsolódás, az alkotás örömének megélése és az önismeret fejlesztése.

Néhány gondolat az elemekről

Tűz

A tűz elemhez testi-lelki energiákat társítunk, amelyek mozgósítanak és lendületbe hoznak. C. G. Jung ennek magyarázataként az elemet átható, öntörvényűen áramló pszichikai energiák dinamikus töltést nevezte meg. Hirtelen lobbanékonysága pusztító lehet, ha agresszív indulatokat hordoz.

Víz

A víz elem az életfolyamatok körforgását és megtisztulását biztosítja mind testi, mind lelki értelemben. Testünk nagy része víz, így a szervezetünkben végbemenő folyamatok ehhez az elemhez kapcsolhatók. Lelki értelemben a víz „felelős” az érzelmeink áramlásáért.

Föld

A föld elem passzív, befogadó, ugyanakkor stabil és biztonságot adó. Testi-lelki szinten a tartást említhetjük mint jellemzőt, ugyanakkor a rugalmatlanság akár negatívum is lehet. A föld elemhez társítható az anyaság, így a teremtés és táplálás minőségei is.

Levegő

A levegő elem összeköttetés biztosít a földi (anyagi) és az égi (szellemi) világ között. Szüntelen mozgás és áramlás jellemzi. Lelki vonatkozásban a spiritualitás kapcsolható ehhez az elemhez.