Húshagyókedd, hamvazószerda, torkos csütörtök

A télbúcsúztató farsang időszaka vízkereszt napjától hamvazószerdáig tart. Vízkereszt állandó dátum (január 6.), de hamvazószerdát (idén március 6.) a mozgó húsvéti ünnep határozza meg. Az farsang időszaka – ami ebben az évben igen hosszúra nyúlt – régen a lakodalmak időszaka volt, sok néphagyományt őrzünk ma is ehhez kapcsolódóan, amik lassan halványodni látszanak. Az egymást érő […]

Szent Mátyás apostol – Jégtörő Mátyás

Február 24-e Szent Mátyás apostol ünnepe. A Lévi nemzetségéből, Betlehemből származó Mátyás tudós ember volt. Az Úr tanítványai közé tartozott: követte Jézust „János keresztségétől fogva egészen mennybevétele napjáig”. Sorshúzással választották az apostolok közé, Júdás helyébe, hogy velük együtt „tanúskodjék Krisztus föltámadásáról” – olvashatjuk az Apostolok Cselekedetei első fejezetében. Júdás árulás és halála után tizenegyen maradtak […]

Szent Péter apostol székfoglalása

Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepét február 22-én tartja a római katolikus egyház, amikor arra emlékezik, hogy Krisztus Péter apostolt az egész keresztény egyház fejévé emelte. Ő volt az egyház első vezetője, így Róma későbbi püspökei, a pápák, az ő utódai. Az ünnep a Péter apostolra alapozott egyház egységét fejezi ki. „Te Péter vagy, és én […]

Halak

A halak az Állatöv  tizenkettedik jegye, szimbóluma két hal, amely más-más irányba úszik. Az egyik hal a kozmosszal, az Egységgel való újraegyesülés felé, amelyből minden származott és amelyben az egyén felolvad, hogy ismét az egész része legyen. A másik hal az individuális ember újjászületési irányába, amely egyéni „elválasztott” részként válik ki az Egészből, hogy megélje […]

Nikomédiai Szent Julianna

Julianna ókeresztény vértanú neve egyike a legkedveltebbeknek a magyar női nevek között. Ő a névadója a Júlia szép leány balladai alakjának. Ennek ellenére a liturgikus és népi hagyományban szinte nem is találkozunk vele. Ikonográfiai nyomára sem akadtunk. Templom-dedikációja is igen ritka, és ott is nyilván a kegyúr családjának valamelyik nőtagja volt a névadó. Így Ónod […]

Bálint nap – ahogyan talán még nem hallottál róla

Erőt, egészséget! A farsang és a böjt egyik, névadásban ma is igen népszerű határ-szentje Bálint (latin Valens, jelentése “erős, egészséges”). Névünnepe ” gyertyaszentelő “tizenkettedén”, február 14-én volt. Volt – mondom -, mert a szigorú zsinat mint “történelemietlen” szentet, őt is megfosztotta a glóriájától.

Szent Ágota napja

Ágota a keresztény ókor leghíresebb szentjei közé tartozik. Egyike annak a hét női szentnek, akik Szűz Mária mellett név szerint szerepelnek a szentmise kánonjában. A történet szerint a nemes szűz Catania városában élt, ahol feslett életre akarta csábítani a helytartó.  Arra próbálta kényszeríteni a lányt, hogy tagadja meg Jézust, és a pogány isteneknek mutasson be […]

Az időjós medve

A katolikus egyházban február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe, amikor körmenetet tartanak és zsoltárokat énekelnek sok helyen a templomok körül, valamint a gyertyaszentelésre is sor kerül. A néphit szerint a pap által megszentelt gyertya védelmet nyújt a csecsemőknek, betegeknek és halottaknak a gonosz szellemek ellen. Európában igen sok helyen a hagyomány szerint ezen a napon a […]