Foglalkozások

Foglalkozásaim a Katarzisz Komplex Művészetterápia® és a Kincskereső Meseterápia® módszereire épülnek. Ugyan egyénileg is alkalmazható mindkét módszer, de az ideális környezet a 6-10 fős kiscsoport.

Mint minden módszernek, így a fenti kettőnek is megvan a maga időbeli és módszertani kerete. Mivel tematikus folyamatról van szó, a foglalkozások tartalmi elemeit meghatározza a foglalkozások száma, hossza, az aktuális csoport előélete, és az aktuális tematika.

Időtartamok


Foglalkozás: egyetlen alkalom, amely 4-6 órás csoporttevékenységet jelent.

Blokk: több foglalkozást tartalmaz, összességében 20-60 órában. A foglalkozások rendszeres időközönként, előre meghatározott időpontokban kerülnek megtartásra. Egy blokk egy kisebb vagy nagyobb tematikai egységet foglal keretek közé.

Tábor: olyan blokk, amelyben 4-6 egymást követő napon vannak megtartva a foglalkozások.

Workshop: bemutató jelleggel történő foglalkozás vagy tábor.

A terápiás folyamat egy vagy több blokkot foglalhat magában, amelyek egymástól különállók lehetnek, de egymásra is építhetők.

Tematikák


Évkör: ráhangolódunk a természet aktuális történéseire, így megérezhetjük a születés és elmúlás örök körforgását.

Személyközi kapcsolatok: a természet aktualitásain túl az emberi kapcsolatok kerülnek górcső alá.

Életút: a természet születés – fejlődés – halál – újjászületés körforgásával analóg az emberi életút is. Ebben a tematikában a magzati élettől egészen az öregkorig és a halálig tartó fejlődésünk kerül a középpontba.

A fenti három tematika egymásra épülő, és ideális esetben három év alatt lehet teljesen körbejárni. Ugyanakkor egy-egy köztes téma kiragadható a tematikákból és rövidebb blokkokban külön is foglalkozhatunk vele (pl. gyász, párkapcsolat, női minőség, stb.)

A négy elem: az őselemek témaköre általában részletekben kerül elő a különböző tematikákban, de népszerűsége miatt egyre gyakrabban önálló blokkban kerül feldolgozásra.

Egy foglalkozás tartalmi elemei


A változás és az állandóság jellemzi foglalkozásaimat. Változó, hiszen minden alkalommal más-más téma köré épül a tevékenységünk, ugyanakkor álladó, mert megtalálhatók a visszatérő tartalmi elemek. Ezek:

  • Ráhangolódás és bemelegítés
  • Beszélgetések az aktuális téma köré építve
  • Relaxációk és alkotások különböző eszközökkel
  • Reflexiók az alkotásokra
  • Nap lezárása

Egy blokkban az első alkalommal rövid ismerkedéssel, bevezetéssel és a csoportszabályok megbeszélésével kezdünk, utolsó nap végén pedig az egész folyamat lezárására kerül sor.