KKM módszer

A komplex művészetterápia több művészeti ágat, illetve megközelítést képes integráltan használni. Terápiás foglalkozásaim alkalmával a Katarzisz Komplex Művészetterápia® (KKM) módszerét alkalmazom, melyet dr. Antalfai Márta dolgozott ki.

A mai rohanó ember szinte teljesen elszakadt a természettől. E módszer vezérfonala a természetre való ráhangolódás. Ahogyan az évkörön belül az évszakok és hónapok váltakoznak, úgy váltakoznak lelki folyamataink is. Ha ráhangolódunk a természetre, képesek leszünk párhuzamot vonni a természeti történések és belső megéléseink között. A természet dinamikus és ciklikus körforgása ugyanakkor lehetőséget ad arra is, hogy újra és újra megtapasztalhassuk az elmúlás és az újjászületés folytonos ismétlődését.


A foglalkozásokon relaxációval, vers és zene hallgatásával képeket, érzéseket hívunk meg, amelyek hatása alatt alkotunk. Eszközhasználat tekintetében elég széles a skála: agyag, festék, ceruza, pasztell kréta, szén, kollázs, montázs, stb. Már maga az alkotás folyamata is felszabadító, hiszen ami a tudattalanunkban volt elzárva, az alkotásban megjelenik akár konkrét ábrázolásban, akár szimbólumokkal. Ezzel a folyamattal a belső tartalmainkat magunkon kívülre tudjuk helyezni, ezáltal mintegy „kívülállóként” tudunk rátekinteni és reagálni.

Maga a terápiás folyamat tematikus, soha nem ad-hoc alapon működik, és több foglalkozást tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy mindig egy adott tematikához igazodva, adott témakör köré épül egy-egy foglalkozás, valamint a teljes terápiának van egy olyan íve, aminek segítségével haladunk a fejlődés útján.