Halak

Halak

A halak az Állatöv  tizenkettedik jegye, szimbóluma két hal, amely más-más irányba úszik. Az egyik hal a kozmosszal, az Egységgel való újraegyesülés felé, amelyből minden származott és amelyben az egyén felolvad, hogy ismét az egész része legyen. A másik hal

Nikomédiai Szent Julianna

Nikomédiai Szent Julianna

Julianna ókeresztény vértanú neve egyike a legkedveltebbeknek a magyar női nevek között. Ő a névadója a Júlia szép leány balladai alakjának. Ennek ellenére a liturgikus és népi hagyományban szinte nem is találkozunk vele. Ikonográfiai nyomára sem akadtunk. Templom-dedikációja is igen

Szent Ágota napja

Szent Ágota napja

Ágota a keresztény ókor leghíresebb szentjei közé tartozik. Egyike annak a hét női szentnek, akik Szűz Mária mellett név szerint szerepelnek a szentmise kánonjában. A történet szerint a nemes szűz Catania városában élt, ahol feslett életre akarta csábítani a helytartó. 

Az időjós medve

Az időjós medve

A katolikus egyházban február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe, amikor körmenetet tartanak és zsoltárokat énekelnek sok helyen a templomok körül, valamint a gyertyaszentelésre is sor kerül. A néphit szerint a pap által megszentelt gyertya védelmet nyújt a csecsemőknek, betegeknek és halottaknak