Szent Balázs napja

Balázs-áldás, Balázsolás

Az egyik legenda úgy tartja, hogy Szent Balázs a kisázsiai Szebaszté püspöke volt, aki egy napon segítséget nyújtott egy rémült anyának.

Az anya azért kereste fel, mert gyermeke egy halszálkától fuldoklott, mire a szent megáldotta a fiút, így az megmenekült. A legenda kultusza és a szokások kapcsolódnak az ősi hiedelmekhez. Régen a gyermekhalandóság legfőbb oka a torokgyík volt, ezért Balázs-napkor az anyák elvitték gyermekeiket a templomba, ahol a pap a gyermek torkához két keresztbe tett gyertyát tartott miközben mormolt, így áldotta meg a gyermeket. Ez volt a balázsolás.

A legenda viszont nem betegséget, hanem halszálkát említ, ami arra utal, hogy Balázs már a nagyböjt szentje, mivel a hal böjti étel. És való igaz, hogy a böjt kezdete hamvazószerda legkorábbi időpontja, vagyis Balázs napja.

Balázsjárás

Másik legenda, amely róla szól úgy tartja, hogy egy asszonynak visszaszerezte a disznaját a farkasoktól, aki hálából gyertyát adott neki, és kóstolót a disznóhúsból. Eszerint Szent Balázs a torkosság védőszentje is, hiszen a disznófő az ünnepi asztalon a falánkság jelképe. A farsangi disznótor romlandó maradékát böjt időszaka alatt hívő ember nem fogyaszthatta el, így az Szent Balázst illette. Ezért Balázs napján a szegény diákok körbejártak házról házra, és táncot járva kérték a háziakat, hogy a maradék disznóhúst kössék a nyársukra. Ez volt a balázsjárás.

Áldáskérés Szent Balázstól (magyar népdal)

Emlékezzünk Szent Balázsról,
Hogy ma vagyon napja!
Többször is, hogy megérhessük,
A Jóisten adja!
Adja szent áldását,
Nyújtsa áldomását:
Gyermekektől távoztassa
Torkuknak fájását!

Szent Balázs a lábasjószág védelmezője is

A harmadik legenda arról szól, hogy üldöztetésének idején egy barlangban bujdokolt, amit vadállatok védtek, amelyek szinte kezesbárányként hallgattak rá.

Mivel korábban Európában a „torkos” medvét tartották a háziállatok őrének, ezért medve alakban tisztelték Balázs „elődjét”, ami azért figyelemre méltó, mert hiszen Balázs a legenda szerint barlangban lakott. Már korábban is élt medvekultusz, de a Balázs legenda után több európai barlangot is neki szenteltek, többek között a Balaton mellett is létezett egy barlang, amit Szent Balázs barlangja névvel illettek.

Scroll to Top