Művészetterápia

A művészetterápia olyan terápiás folyamat, ahol a művészetet mintegy eszközként használjuk lelki történéseink megértéséhez vagy nonverbális kommunikációhoz. Ez a módszer korhatár nélkül alkalmazható egészségeseknek és betegeknek, egyénileg vagy csoportban egyaránt.

A művészetterápia alkalmas önfejlesztésre,
traumák feldolgozásának segítésére, lelki egyensúly helyreállítására.

Bármely művészeti ággal találkozunk akár befogadóként, akár alkotóként, hatással van lelki folyamatainkra, és gyógyíró erővel rendelkezik. A művészetterápia sok mindent magában foglalhat; zeneterápia, mozgásterápia, irodalomterápia, meseterápia, drámaterápia, képzőművészet-terápia, stb.

Egy művészetterápiás foglalkozáson való részvételhez semmilyen művészeti tehetség vagy előképzettség nem szükséges

A művészetterápiában nem az esztétikai szempontok fontosak, hanem maga a folyamat, a hangsúly a biztonságos és bizalmas környezetben történő szabad önkifejezésen van, hiszen így ki tudjuk fejezni a szavakkal nem megfogalmazható érzéseinket, gondolatainkat pusztán szimbólumokkal.

Amivel dolgozom: KKM

ceruza_sarga

A komplex művészetterápia több művészeti ágat, illetve megközelítést képes integráltan használni. Foglalkozásaim a Katarzisz Komplex Művészetterápia® (KKM) és a Kincskereső Meseterápia® módszereire épülnek, melyeket dr. Antalfai Márta dolgozott ki. A módszer kér alappillére az évkör, és a bennünk rejlő művész.

Minden ember művész,
és csak arra vár, hogy kibontakozhasson

Az évkör szerepe

A mai rohanó ember szinte teljesen elszakadt a természettől. E módszer vezérfonala a természetre való ráhangolódás. Ahogyan az évkörön belül az évszakok és hónapok váltakoznak, úgy váltakoznak lelki folyamataink is. Ha ráhangolódunk a természetre, képesek leszünk párhuzamot vonni a természeti történések és belső megéléseink között. A természet dinamikus és ciklikus körforgása ugyanakkor lehetőséget ad arra is, hogy újra és újra megtapasztalhassuk az elmúlás és az újjászületés folytonos ismétlődését.


⋙ Barangolás az évkörön

Foglalkozások menete

A foglalkozásokon relaxációval, vers és zene vagy mese hallgatásával képeket, érzéseket hívunk meg, amelyek hatása alatt alkotunk. Eszközhasználat tekintetében elég széles a skála: agyag, festék, ceruza, pasztell kréta, szén, kollázs, montázs, stb. Már maga az alkotás folyamata is felszabadító, hiszen ami a tudattalanunkban volt elzárva, az alkotásban megjelenik akár konkrét ábrázolásban, akár szimbólumokkal. Ezzel a folyamattal a belső tartalmainkat magunkon kívülre tudjuk helyezni, ezáltal mintegy „kívülállóként” tudunk rátekinteni és reagálni.

Maga a terápiás folyamat tematikus, soha nem ad-hoc alapon működik, és több foglalkozást tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy mindig egy adott tematikához igazodva, adott témakör köré épül egy-egy foglalkozás, valamint a teljes terápiának van egy olyan íve, aminek segítségével haladunk a fejlődés útján.

Mint minden módszernek, így ennek is megvan a maga időbeli és módszertani kerete. Mivel tematikus folyamatról van szó, a foglalkozások tartalmi elemeit több tényező határozza meg:

✤ aktuális tematika,
✤ egy foglalkozás hossza,
✤ több foglalkozásból álló folyamat,
✤ csoportos foglalkozás (személyes/ online)
✤ csoport összetétele, előélete
✤ egyéni foglalkozás (személyes / online)
✤ önálló egyéni foglalkozás (online)

Időtartamok

Foglalkozás

Egyetlen alkalom, amely általában 2-3 órás egyéni, vagy 3-6 órás csoporttevékenységet jelent.

Blokk

Több foglalkozást tartalmazó, kisebb vagy nagyobb témát körüljáró, általában összesen 16-60 óra tevékenységet magában foglaló folyamat. A foglalkozások rendszeres időközönként, előre meghatározott időpontokban kerülnek megtartásra, kivételt képeznek ez alól az önállóan feldolgozható témák.

Tábor

Ez egy olyan speciális blokk, amelyben 4-6 egymást követő napon vannak megtartva a foglalkozások.

Workshop

Bemutató jellegű foglalkozás, amely legalább 6 órás, de általában egész napos program.

Terápiás folyamat

Egy vagy több blokkot foglalhat magában, amelyek egymástól különállók lehetnek, de egymásra is építhetők. Egy ilyen folyamat akár több évig is eltarthat.

Egy foglalkozás tartalmi elemei

Ahogyan egy évkörön belül a természetben és szokásainkban is tapasztalható, úgy foglalkozásaimat is a változás és állandóság jellemzi. Változó, hiszen minden alkalommal más-más téma köré épül a tevékenységünk, ugyanakkor álladó, mert megtalálhatók a visszatérő tartalmi elemek.

✤ Bevezetés, témára hangolódás
✤ Csoport esetén gondolatok megosztása az aktuális téma köré építve
✤ Relaxáció verssel és zenével vagy mesével
✤ Alkotás különböző eszközökkel
✤ Reflexiók az alkotásra
✤ Lezárás

Egy blokkban az első alkalommal rövid ismerkedéssel, bevezetéssel és a csoportszabályok megbeszélésével kezdünk, utolsó nap végén pedig a teljes blokk lezárására is sor kerül.

Témák

negy_evszak_ikon

Barangolás az évkörön

Ráhangolódunk a természet aktuális történéseire, így megérezhetjük a születés és elmúlás örök körforgását.

⋙ Bővebben

negy_elem-501x500

A négy elem

Az őselemek témaköre általában részletekben kerül elő a különböző foglalkozásokban, de népszerűsége miatt egyre gyakrabban különálló témaként is feldolgozzuk.

⋙ Bővebben

A fenti két téma elérhető önállóan feldolgozható formában

connect-gde3213b90_1920

Személyközi kapcsolatok

A természet aktualitásain túl a volt és aktuális emberi kapcsolataink kerülnek górcső alá. Általában ráépül az évköri barangolás témájára.

footprint-gb31d0c517_1920

Életút

Ebben a témában a magzati élettől egészen az öregkorig és a halálig tartó fejlődésünk kerül a középpontba. Általában ráépül a személyközi kapcsolatok témájára.

Kérd az ajándékot!

Minden évszakban új tartalom

Betekintő

ceruza_sarga

Művészet-, és meseterápiás foglalkozásokon készült alkotások

Íratkozz fel hírlevelemre!

Eszköz 1

Értesülj a legújabb tartalmakról!

Kérdésed van?

ceruza_kek

info(kukac)lelektunder.hu
www.lelektunder.hu

boritek

„Önmagunk megismerése kaland, amely váratlan messzeségekbe és mélységekbe vezet.”

Carl Gustav Jung

Scroll to Top