A művészetterápia olyan terápiás folyamat, ahol a művészetet mintegy eszközként használjuk lelki történéseink megértéséhez vagy nonverbális kommunikációhoz.

Bármely művészeti ággal találkozunk akár befogadóként, akár alkotóként, hatással van lelki folyamatainkra, és gyógyíró erővel rendelkezik. A művészetterápia sok mindent magában foglalhat; zeneterápia, mozgásterápia, irodalomterápia, meseterápia, drámaterápia, képzőművészet-terápia, stb.

Ez a módszer korhatár nélkül alkalmazható egészségeseknek és betegeknek, egyénileg vagy csoportban egyaránt. Alkalmas önfejlesztésre, traumák feldolgozásának segítésére, lelki egyensúly helyreállítására.

Egy művészetterápiás foglalkozáson való részvételhez semmilyen művészeti tehetség vagy előképzettség nem szükséges.

A művészetterápiában nem az esztétikai szempontok fontosak, hanem maga a folyamat, a hangsúly a biztonságos és bizalmas környezetben történő szabad önkifejezésen van, hiszen így ki tudjuk fejezni a szavakkal nem megfogalmazható érzéseinket, gondolatainkat pusztán szimbólumokkal.

Művészetterápia megközelítései


A művészeti eszközök több lehetőséget is kínálnak a terápiában való alkalmazásra.

  • Aktív: A terápiás folyamatban a résztvevő alkotásokon keresztül fejezi ki magát, ebben jeleníti meg érzéseit.
  • Befogadó: A terápiás folyamatban kész műalkotások, és ezek által keltett érzések feldolgozása történik.
  • Alkotásközpontú: A terápia lényege maga az alkotás. Az alkotás elkészültével a terápiás folyamat is véget ér.
  • Az alkotás mint eszköz: Maga az alkotás a terápiában részt vevők kommunikációjának az alapja. Ennél a módszernél az alkotás feldolgozásra, megbeszélésre kerül.

Művészetterápia hatása


Művészetterápia korhatár nélkül alkalmazható egészségeseknek és betegeknek, egyénileg vagy csoportban egyaránt. Alkalmas önfejlesztésre, traumák feldolgozásának segítésére, érzelmek beazonosítására, lelki egyensúly helyreállítására.

A művészetterápia ereje abban rejlik, hogy minden alkotás tulajdonképpen valamilyen belső tartalom kifejeződése. Alkotás közben és után felismerhetünk összefüggéseket belső világunk, érzéseink és viselkedésünk között, amivel tovább dolgozhatunk.

Nálam az irodalmi, zenei és más alkotásokat, valamint a természet szépségét segítségül hívva alkotunk különböző képzőművészeti eszközökkel.

KKM módszer

A komplex művészetterápia több művészeti ágat, illetve megközelítést képes integráltan használni. Terápiás foglalkozásaim alkalmával a Katarzisz Komplex Művészetterápia® (KKM) módszerét alkalmazom, melyet dr. Antalfai Márta dolgozott ki.

A mai rohanó ember szinte teljesen elszakadt a természettől. E módszer vezérfonala a természetre való ráhangolódás. Ahogyan az évkörön belül az évszakok és hónapok váltakoznak, úgy váltakoznak lelki folyamataink is. Ha ráhangolódunk a természetre, képesek leszünk párhuzamot vonni a természeti történések és belső megéléseink között. A természet dinamikus és ciklikus körforgása ugyanakkor lehetőséget ad arra is, hogy újra és újra megtapasztalhassuk az elmúlás és az újjászületés folytonos ismétlődését.
⋙ Barangolás az évkörön


A foglalkozásokon relaxációval, vers és zene hallgatásával képeket, érzéseket hívunk meg, amelyek hatása alatt alkotunk. Eszközhasználat tekintetében elég széles a skála: agyag, festék, ceruza, pasztell kréta, szén, kollázs, montázs, stb. Már maga az alkotás folyamata is felszabadító, hiszen ami a tudattalanunkban volt elzárva, az alkotásban megjelenik akár konkrét ábrázolásban, akár szimbólumokkal. Ezzel a folyamattal a belső tartalmainkat magunkon kívülre tudjuk helyezni, ezáltal mintegy „kívülállóként” tudunk rátekinteni és reagálni.

Maga a terápiás folyamat tematikus, soha nem ad-hoc alapon működik, és több foglalkozást tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy mindig egy adott tematikához igazodva, adott témakör köré épül egy-egy foglalkozás, valamint a teljes terápiának van egy olyan íve, aminek segítségével haladunk a fejlődés útján.

Foglalkozások

Foglalkozásaim a Katarzisz Komplex Művészetterápia® és a Kincskereső Meseterápia® módszereire épülnek. Ugyan egyénileg is alkalmazható mindkét módszer, de az ideális környezet a 6-10 fős kiscsoport.

Mint minden módszernek, így a fenti kettőnek is megvan a maga időbeli és módszertani kerete. Mivel tematikus folyamatról van szó, a foglalkozások tartalmi elemeit meghatározza a foglalkozások száma, hossza, az aktuális csoport előélete, és az aktuális tematika.

Időtartamok


Foglalkozás: egyetlen alkalom, amely 2-6 órás csoporttevékenységet jelent.

Blokk: több foglalkozást tartalmaz, összességében 20-60 órában. A foglalkozások rendszeres időközönként, előre meghatározott időpontokban kerülnek megtartásra. Egy blokk egy kisebb vagy nagyobb tematikai egységet foglal keretek közé.

Tábor: olyan blokk, amelyben 4-6 egymást követő napon vannak megtartva a foglalkozások.

Workshop: bemutató jelleggel történő foglalkozás vagy tábor.

A terápiás folyamat egy vagy több blokkot foglalhat magában, amelyek egymástól különállók lehetnek, de egymásra is építhetők.

Tematikák


Évkör: ráhangolódunk a természet aktuális történéseire, így megérezhetjük a születés és elmúlás örök körforgását.
⋙ Barangolás az évkörön

Személyközi kapcsolatok: a természet aktualitásain túl az emberi kapcsolatok kerülnek górcső alá.

Életút: a természet születés – fejlődés – halál – újjászületés körforgásával analóg az emberi életút is. Ebben a tematikában a magzati élettől egészen az öregkorig és a halálig tartó fejlődésünk kerül a középpontba.

A fenti három tematika egymásra épülő, és ideális esetben három év alatt lehet teljesen körbejárni. Ugyanakkor egy-egy köztes téma kiragadható a tematikákból és rövidebb blokkokban külön is foglalkozhatunk vele (pl. gyász, párkapcsolat, női minőség, stb.)

A négy elem: az őselemek témaköre általában részletekben kerül elő a különböző tematikákban, de népszerűsége miatt egyre gyakrabban önálló blokkban kerül feldolgozásra.
⋙ A négy elem

Egy foglalkozás tartalmi elemei


A változás és az állandóság jellemzi foglalkozásaimat. Változó, hiszen minden alkalommal más-más téma köré épül a tevékenységünk, ugyanakkor álladó, mert megtalálhatók a visszatérő tartalmi elemek. Ezek:

  • Ráhangolódás és bemelegítés
  • Beszélgetések az aktuális téma köré építve
  • Relaxációk és alkotások különböző eszközökkel
  • Reflexiók az alkotásokra
  • Nap lezárása

Egy blokkban az első alkalommal rövid ismerkedéssel, bevezetéssel és a csoportszabályok megbeszélésével kezdünk, utolsó nap végén pedig az egész folyamat lezárására kerül sor.