Halak

A halak az Állatöv  tizenkettedik jegye, szimbóluma két hal, amely más-más irányba úszik. Az egyik hal a kozmosszal, az Egységgel való újraegyesülés felé, amelyből minden származott és amelyben az egyén felolvad, hogy ismét az egész része legyen. A másik hal az individuális ember újjászületési irányába, amely egyéni „elválasztott” részként válik ki az Egészből, hogy megélje önállóságát.

A halak jegy nőies-befogadó minőségű, eleme a víz. Labilis, változékony jegy. Uralkodó bolygója a Neptunusz, üzenete a „Hiszek”.

A halak princípium azt a tudást közvetíti, hogy minden létező egy közös tőből fakad, és mindenben ott van minden, ahogy azt a Zen mondás is tanítja: „Minden benne vagy mindenben és minden ott van bennem.” Itt fogja fel az ember, hogy egyszerre földi és isteni származású, hogy magában hordja az isteni bölcsességet, a belső hangot, amelyet megtalálhat legbelül és amely irányítja és vezeti.

Forrás: Brigitte Hamann: A tizenkét archetípus

Scroll to Top